wtorek, 8 kwietnia 2014

Defence line from Warchimera | Linia obronna z Warchimery

Warchimera offers new set of earthen defence line. This is a multi-part resin kit in 28 mm "heroic" scale consisting of one left end, one right end, one straight part, one bended inside part and one bended outside part. Price of this whole set is 17,96 EUR. All parts of this set are also being sold separately (left end - 3.83 EUR, right end - 3.83 EUR, straight part - 5,75 EUR, bended inside part - 5.75 EUR, bended outside part - 5.75 EUR). Additionally, manufacturer offers two smaller sets too - Defensive line 3 parts (11.98 EUR) and Defensive line 3 parts (straight) (11.98 EUR).

Firma Warchimera oferuje nowy model ziemnej linii obronnej. Zestaw wykonany jest z żywicy w skali 28 mm "heroic", w jego skład wchodzi końcówka lewa, końcówka prawa, odcinek prosty, zakręt wypukły, zakręt wklęsły). Cena całości to 75 PLN. Wszystkie elementy tego zestawu dostępne są również oddzielnie ( końcówka lewa - 16 PLN, końcówka prawa - 16 PLN, odcinek prosty - 24 PLN, zakręt wypukły - 24 PLN, zakręt wklęsły - 24 PLN). Producent oferuje także zestawy pośrednie - linię obronną (trzy elementy w cenie 50 PLN) i linię obronną z zakrętem (także trzy elementy w cenie 50 PLN).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz