czwartek, 20 marca 2014

Abyssal Demon concept art from Rothand Studio | Szkic koncepcyjny Demona Otchłani z Rothand Studio

Rothand Studio blog has been updated with a full color concept art of the upcoming miniature of Abyssal Demon. You can see this art here.

Na blogu firmy Rothand Studio można obejrzeć kolorowy szkic koncepcyjny opracowywanej figurki Demona Otchłani. Rysunek dostępny jest tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz