środa, 1 stycznia 2014

Dzisiejsza oferta Kromlecha to... | Kromlech's today's offer is...

W Nowy Roku firma Kromlech kontynuuje swoją świąteczną ofertę - dziś taniej o 20% można kupić zestaw łopat buldożera. Cena po obniżce wynosi 10,63 USD.

Kromlech still runs its special Christmas and New Year season sale - you can buy this "Side-mounted Dozer blades" 20% cheaper today. Special price is 10.63 USD.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz