poniedziałek, 21 października 2013

Ogr najemnik - Pan Delicatessen | Ogre mercenary - Mr. Delicatessen

Firma Werewoolf Miniatures kontynuuje publikowanie zdjęć nowych figurek, których pierwsze odlewy lub rzeźby pokazano podczas konkursu malarskiego Hussar 2013. Jedną z nich jest figurka kolejnego ogra najemnika, nosząca nazwę Pan Delicatessen. Szkic koncepcyjny narysował Aleksander Zawada, autorem rzeźby jest Przemysław Szymczyk.

Werewoolf Miniatures continues to publish photos of new miniatures. First casts or greens of upcoming new releases were previewed during Hussar 2013 painting competition last Sunday. One of such miniatures is another ogre mercenary Mr. Delicatessen. Concept art by Aleksander Zawada, miniature was sculpted by Przemysław Szymczyk.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz