piątek, 6 grudnia 2013

Sprowadźcie więcej dział! | Bring more guns!

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", po raz kolejny opublikował informację na temat statusu produktów zamówionych w czasie kampanii crowdfundingowej - wysyłane są zestawy elitarnych wojowników tatarskich, pruskich muszkieterów oraz znaczniki strat tureckich, natomiast w ostatniej fazie produkcji znajdują się zestawy średnich dział moskiewskich, polsko-litewskich, szwedzkich, tureckich i kozackich, oraz zestawy duńskich dowódców i tatarskie znaczniki strat. Pełna treść informacji dostępna jest tutaj.

Wargamer, publisher of "By Fire and Sword" game, has published another update of the status of its Kickstarter campaign. Currently there are few new sets being shipped - elite Tartar warriors, Prussian musketeers and Ottoman casualty markers. Additionally, following sets are in final phases of preparations: Muscovite medium artillery set, Polish-Lithuanian Commonwealth medium artillery set, Swedish medium artillery set, Ottoman medium artillery set, Cossacks medium artillery set, Danish Commanders, Tartar casualty markers. You can read full update here.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz