czwartek, 19 grudnia 2013

Inżynier Bolur odblokowany | Engineer Bolur is unlocked

W czasie kampanii kickstarterowej firmy Titan-Forge przekroczony został poziom finansowania w wysokości 13 000 GBP - odblokowało to model inżyniera Bolura

Titan-Forge's Kickstarter campaign has gathered more then 13 000 GBP so far - it means that next stretch goal, miniature of Lord Engineer Bolur has been unlocked.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz