poniedziałek, 30 grudnia 2013

Informacje o Metalowych Brodach | Metal Beards info

Do zakończenia kampanii kickstarterowej Metalowych Bród firmy Titan-Forge pozostało jeszcze 19 dni - zaś dotychczas pozyskano blisko 18 000 GBP. Producent w ostatnich dniach pokazał kolejne dwie opracowywane nowe jednostki. Pierwsza z nich, pokazana w formie szkicu, to chorąży Opętanych - złych kuzynów Metalowych Bród. Figurka będzie dostępna, prawdopodobnie, wraz z licznymi elementami opcjonalnymi, pozwalającymi wykonać ją w kilku konfiguracjach uzbrojenia. Drugą z zapowiadanych nowości są Steel Miners - jednostka specjalna steampunkowych górników.

There are still 19 days left till the end of the Titan-Forge's Metal Beards Kickstarter campaign. Currently there are close to 18 000 GBP pledged. Manufacturer has shown us some new units being currently worked upon. First of them is Possessed Metal Beards Standard Bearer - miniature will be available with a choice of weapons and gear. Second of the upcoming new units are Steel Miners - special unit for Metal Beards of good character.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz