piątek, 20 grudnia 2013

Hełmy krzyżowców w ofercie Puppets War | High Crusaders helmets from Puppets War

Sklep sieciowy firmy Puppets War oferuje nowy zestaw alternatywnych głów do figurek w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Hełmy krzyżowców". Znajduje się w nim dziesięć żywicznych odlewów (pięć różnych wzorów). Cena nowości wynosi 7 EUR. Autorem rzeźb jest Maciej Powarunas.

Puppets War online store offers new set of alternative heads in 28 mm "heroic" scale labelled as "High Crusaders Helmets". Set contains ten resin casts in five different designs, you can buy it for 7 EUR. All sculpts by Maciej Powarunas.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz