niedziela, 27 października 2013

Trzy rodzaje nowych podstawek "Cthulhu" z SMM | Three new "Cthulhu" base sets from SMM

W sklepie sieciowym firmy Scibor Monstrous Miniatures pojawiły się trzy nowe zestawy żywicznych podstawek scenicznych z serii "Cthulhu". Pierwsza z nich zawiera trzy okrągłe podstawki o średnicy 30 mm, drugi dwie podstawki o średnicy 40 mm, natomiast ostatni jedną podstawkę o średnicy 60 mm. Cena wszystkich zestawów jest identyczna, wynosi 23,40 PLN.

Scibor Monstrous Miniatures' webstore offers three new sets of resin round scenic bases from "Cthulhu" range. First set contains three 30 mm bases, second set consists of two 40 mm bases and last one contains just one big 60 mm round base. Price of all sets is the same - 5.89 EUR per set.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz