piątek, 31 maja 2013

Powrót strony firmy Kromlech | Return of Kromlech's website

Po dłuższej nieobecności w sieci, spowodowanej najpierw atakiem, a następnie przebudową serwisu, strona sieciowa firmy Kromlech działa ponownie.

After a long break, caused by hacker attack first and then by a redesigning of a whole website, Kromlech's official webpage is working again.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz