poniedziałek, 14 stycznia 2013

Zmiana właściciela firmy Bitspudło i zapowiedzi nowych produktów | Change of Bitsbox's ownership and upcoming releases teasers

Firma Bitspudło poinformowała, że sfinalizowana została właśnie umowa sprzedaży całego przedsiębiorstwa (marki, sklepu sieciowego, praw własności) na rzecz nowego właściciela. Dodatkowo, ujawnione zostały zapowiedzi kilku nowych produktów - są to, między innymi - drzwi do transporterów piechoty, nowe wzory broni siecznej, koła do pojazdów.

Bitsbox company has had announced that at the brak of 2012 and 2013 company with all its assets (company's name, webstore, legal rights) has been transfered to the new owner. Additionally some upcoming releases has been shown - doors for APC's, new designs of swords, wheels for vehicles.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza