wtorek, 15 stycznia 2013

Konkurs gry Umbra Turris | Umbra Turris competition

Na profilu fejsbukowym firmy Spellcrow pojawiła się informacja, w której producent gry "Umbra Turris" ogłasza związany z nią konkurs. Polega on na wymyśleniu rozpiski drużyny jednej z frakcji gry i dopasowaniu do niej modeli produkcji Spellcrow. Autor najlepszej, zdaniem producenta, listy, otrzyma, między innymi, figurki wchodzące w skład jego rozpiski. Dodatkowo, Spellcrow rezygnuje z odlewania modeli metalowych, wkrótce całkowicie przejdzie na żywicę. Dotychczasowe zapasy modeli metalowych będą wkrótce sprzedawane z dwudziestoprocentowym upustem. Informacje bardziej szczegółowe znajdują się tutaj.

Spellcrow Facebook profile has been updated with information about "Umbra Turris" competition. Rules are simple - make a list for Anarchist, one of the game's factions and choose suitable models from Spellcrow's range. Author of the best list will receive, among others, all miniatures for his list. Additionally, Spellcrow will make all models in resin so all metal figures  for Umbra Turris will be sold with 20% discount soon. Check for more information here (Polish only).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz