sobota, 15 grudnia 2012

Rzymski legionista SF na jet bike'u (WIP) | SF Roman Legionary on Jet Bike (WIP)

Firma Scibor Monstrous Miniatures opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie opracowywanego właśnie modelu, nosi on nazwę "SF Roman Legionary on Jet Bike".

Scibor Monstrous Miniatures Facebook profile has been updated with a photo showing new model being worked on - "SF Roman Legionary on Jet Bike".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz