czwartek, 13 grudnia 2012

Grudniowe nowości z Oddziału Ósmego | Oddział Ósmy's December new releases

Firma Oddział Ósmy, specjalizująca się w produkcji figurek w skali 3 i 15 mm, poinformowała o wydaniu kilku nowych zestawów. Są to: radziecka samobieżna haubica 2S19 MSTA (3 mm, 15 sztuk w zestawie), Su-27 Flanker (3 mm, 8 sztuk), napoleońska ciężka kawaleria II i IIa (3 mm, 15 sztuk), huzarzy w czako (3 mm, 15 sztuk), huzarzy plus dowódcy (3 mm, 10 huzarów, 5 dowódców), napoleońska haubica (3 mm, 15 sztuk), zwiadowcy New Vistula Legion (skala 15 mm, 6 figurek w zestawie). Zdjęcia wszystkich nowych produktów dostępne są w jednym z wątków forum "Strategie.

Oddział Ósmy company, manufacturer of 3 and 15 mm scale miniatures, has informed about releasing some new sets: Russian self-propelled howitzer 2S19 MSTA (3 mm, 15 pieces in set), Su-27 Flanker (3 mm, 8 pcs), napoleonic heavy cavalry II and IIa (3 mm, 15 pcs), hussars in tschakos (3 mm, 15 pcs), hussars in tschakos with commanders (3 mm, 10 hussars, 5 hussar commanders), napoleonic howitzer (3 mm, 15 pcs), New Vistula Legion scouts (15 mm scale, 6 miniatures per set). You can find photos of all new releases in one of the threads on the "Strategie" forum.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz