czwartek, 19 lipca 2012

Zawartość pudełka artylerii lekkiej RON | Polish-Lithuanian Commonwealth's light artillery box

W jednym z wątków na oficjalnym forum gry "Ogniem i Mieczem" pojawiło się zdjęcie zawartości pudełka z lekką artylerią Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W pudełku znajdują się trzy działa lekkie, sześciu artylerzystów w 3 wzorach, a także zestaw narzędzi, skrzyń i wiader.

Photos of contents of Polish-Lithuanian Commonwealth light artillery box can be found in one of the threads of the official "By Fire and Sword" forum. Box contains three light artillery pieces, six crewmen in 3 different poses and set of tools, boxes and buckets.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz